Premium liiga

toetab Chanz

Distsiplinaarasi Nõmme Kalju suhtes jõudis lõpuni

Nõmme Kalju
Foto: Liisi Troska

12. märtsil 2021 alanud distsiplinaarmenetlus Nõmme Kalju FC klubi suhtes jõudis lõpuni.

Mäletatavasti algatas Eesti Jalgpalli Liit (EJL) menetluse klubi suhtes seoses Nõmme Kalju endise treeneri Getulio Aurelio Fredo juhtumiga, kirjutab jalgpall.ee 

Menetluse käigus kogus EJL informatsiooni, olles tihedas kontaktis õiguskaitseorganitega seoses Getulio Aurelio Fredo kriminaalasjaga. Möödunud aasta lõpus saatiski Põhja ringkonnaprokuratuur selle juhtumiga seoses EJLile kirja, millega juhtis tähelepanu, et jalgpalliklubides laste ja noortega töötava personali oskused ja isikuomadused ning samuti töökorraldus peavad ennetama sarnaste juhtumite kordumist tulevikus. 

Menetluse lõpus uuris EJL Nõmme Kaljult muuhulgas, millised tegevused on klubi ellu viinud ja milliseid meetmeid rakendanud, et luua klubis treenivatele alaealistele turvaline keskkond ning ennetada mistahes ebakohaseid suhteid. Samuti uuris EJL, kas ja kuidas on Nõmme Kalju klubis jaotatud vastutusalad ja ülesanded laste õiguste ja heaolu tagamiseks, kehtestatud igapäevased suhtlemis- ja käitumisjuhised, määratud usaldusisik jms. 

Nõmme Kalju esitas EJLile vastuseks põhjaliku ülevaate klubi tegevustest oma personali ja liikmete koolitamisel, spordipsühholoogi kaasamisel, käitumiskoodeksi loomisel, ametijuhendite täiendamisel, vastutusalade jagamisel ja paljudes muudes valdkondades. 

EJLi distsiplinaarkomisjon tutvus Nõmme Kalju vastusega ja tunnustas tehtud tööd klubisiseste lastekaitse ja heaolu põhimõtete ning käitumiskoodeksi loomisel, samuti klubis töötavate inimeste ametijuhendite täiendamisel ning organisatsioonivälise professionaalse usaldusisiku kaasamisel. Komisjon otsustas, et lisaks senistele tegevustele tuleb kõigil Kalju sportliku ja administratiivse personali liikmetel 1. septembriks läbida EJLi laste heaolu ja turvalisuse koolitus. 

Premium liiga

toetab Chanz