Eesti Tennise Liit lõpetab sportlase toetamise, kes mängib ühes võistkonnas Venemaa või Valgevene kodanikuga

Kaia Kanepi
Kaia Kanepi — FOTO: Scanpix

Eesti Tennise Liidu juhatus võttis kolmapäevasel koosolekul vastu uued selged piirangud seoses Venemaa ja tema liitlase Valgevene agressiooniga Ukrainas. Piirangud jõustuvad neljapäevast, 15. juunist ja kehtivad sportlastele, kes osalevad rahvusvaheliste alaliitude sarjades.

Otsus seab Eesti sportlastele alates neljapäevast järgmised piirangud: 

Eesti Tennise Liit lõpetab sportlase toetamise, kes mängib ühes võistkonnas Venemaa või Valgevene kodanikuga.

Eesti Tennise Liit lõpetab sportlase toetamise, keda treenib Venemaa või Valgevene kodanikust treener.

Eesti Tennise Liitu lõpetab treeneri toetamise, kes treenib Venemaa või Valgevene kodanikust sportlast.

Eesti Tennise Liit lõpetab sportlase, treeneri või kohtuniku toetamise, kes osaleb Venemaal või Valgevenes toimuvad tennisevõitlusel.

Eesti Tennise Liit lõpetab muude spordi korraldamisega seotud isikute toetamise, kes on seotud Venemaa või Valgevene sportlastega või Venemaal või Valgevenes toimuvate võistlustega.

Toetuse maksmise piirang hõlmab kõiki rahalisi toetusi, sealhulgas sportlasetoetust, treeneritoetust, kohtunikutoetust, stipendiumi, lähetuskulude hüvitamist, päevaraha maksmist jms.

Toetuse maksmise piirang kehtib 12 kuud alates toetuse maksmise piirangu aluseks oleva sündmuse aset leidmisest.

Lisaks toetuse maksmise piirangule kehtib ülaltoodud piiranguid rikkuvale sportlasele, treenerile, kohtunikule või spordi korraldamisega seotud isikule 12-kuuline Eesti Tennise Liidu poolt toetatavatel võistlustel osalemise keeld.

Juhul kui Eesti Tennise Liit on saanud juba varem Eesti Olümpiakomiteelt või sponsoritelt toetuse, mis on suunatud konkreetse sportlase, treeneri, kohtuniku või muu spordi korraldamisega seotud isiku toetamiseks, kes rikub ülaltoodud piiranguid, siis maksab Eesti Tennise Liit saadud toetuse tagasi toetuse maksjale.

„Viimaste kuude sündmused on näidanud, et me ei saa jätta ebamääraseks seisukohti, mis puudutavad Venemaa ja Valgevene sportlastega võistlemist ning antud riikidega igasugust spordialast kokkupuudet. On vaja selgust ja konkreetsust, mida loodetavasti tänane otsus meie sportlastele annab. Otsus võimaldab sportlastel edaspidi keskenduda spordile, mitte maadelda keeruliste otsustega, kuna selget juhist olukordades tegutsemiseks polnud ette antud,“ kommenteeris otsust Eesti Tennise Liidu peasekretär Allar Hint.

„Loodame, et Eesti Tennise Liidu eeskuju järgivad nüüd ka teised tennise alaliidud üle maailma,“ lisas Hint.