Tallinnale anti üle Euroopa Spordipealinn 2025 tiitel

Autor/allikas/foto: Tallinn.ee

ACES of Europe president Gian Francesco Lupattelli andis teisipäeva õhtul Brüsselis üle 2025. aasta Euroopa Spordipealinna tiitli Tallinna linnapeale Mihhail Kõlvartile.

ACES of Europe juhatuse liikme Johannes André de Jeu sõnul on Euroopa Spordipealinna tiitli omistamine esmalt tunnustuseks ja auhinnaks linnale, kel on silmapaistev spordikorraldus ja väärib esiletõstmist üleeuroopaliselt. „Tallinn väärib Euroopa Spordipealinna tiitlit ja tähistagem seda 2025. aastal paljude erinevate tegevuste ja programmidega. Loodan, et tiitliaastaks valmistumise protsessiga ja sel ajal toimuva rikkaliku programmiga leiab Tallinn uusi suundi ja võimalusi, kuidas spordivaldkonda veelgi jätkusuutlikumalt arendada ning panustada sellesse ka Euroopa Spordipealinna tiitliaasta järel.“

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on spordipealinna tiitli puhul tegemist auväärse tunnustusega, mida jagab linn üheskoos kõigi spordivaldkonna arendajate, sportlaste, treenerite ja spordisõprade aastatepikkuse panuse ja pühendumuse eest. „Nii nagu sportlase teekond maailma tiitlivõistluse poodiumini nõuab aastate, isegi aastakümnete pikkust pühendumust, töökust ja meeskonnatööd, eeldab seda ka Euroopa Spordipealinna tiitli saavutamine. Ent iga tunnustusega kaasneb ka vastutus – spordipealinnana kanname üleeuroopalise liikumisharrastuse ja spordi valdkonna eestkõneleja ja -vedaja rolli,“ rääkis Kõlvart. „Me oleme väärtustanud Tallinnas kogukonnakeskset spordi arendamist ning selleks on meil loodud kaasaegne ja mitmekülgne taristu. Nüüd avaneb meile võimalus olla ka osaline üleeuroopalise kogukonna spordi arendamisel ja ma tänan selle usalduse eest.“ 

Linnapea sõnul on Tallinn juba alustanud ettevalmistusi Euroopa Spordipealinna tiitliaastaks. „Meie eesmärgiks on korraldada erinevaid spordisündmusi ja tegevusi kogu aasta vältel, mis pakuksid põnevaid hetki nii sportlastele kui ka kõigile kaasaelajatele,“ märkis Kõlvart. „Eelseisval, 2023. aastal on Tallinn Euroopa roheline pealinn. Selleks, et tagada jätkusuutlik ja terve ühiskond nüüd ja tulevikus, peame toetama ja panustama nii keskkonnahoidlikku kui ka liikumisharrastust toetavasse eluviisi. Kuid see eeldab pikaajalist ja järjepidevat tööd ning selle nimel pingutab ja tegutseb Tallinn nii järgmisel kui ka kõigil järgnevatel aastatel.“

Tallinn esitas tänavu kevadel taotluse Euroopa Spordipealinn 2025 kandideerimiseks kui sporti arendav, panustav ja tervislikku ja aktiivset elustiili väärtustav linn. Taotluses anti põhjalik ülevaade Tallinna spordivaldkonna senistest tegevustest, taristust ja plaanidest. Spordipealinnaks sobivust hinnanud valideerimiskomisjon leidis, et Tallinn väärib Euroopa Spordipealinna tiitlit ning olla seeläbi eeskujuks kõigile teistele Euroopa linnadele.

Euroopa Spordipealinna tiitlit on välja antud alates aastast 2001, lisaks antakse välja ka maailma ja regionaalseid (linn, saar, kogukond, asula) spordipealinna või spordilinna tiitleid. Eestist on Euroopa Spordilinna tiitleid varasemalt kandnud Kuressaare (2020), Elva (2021), Rakvere (2022). Euroopa Spordipealinna tiitli kandja oli 2021. a Malaga tänavu kannab tiitlit Haag, järgmisel aastal Glasgow ja 2024. aastal Genova.

Euroopa Spordipealinna tiitli üleandmise ürituse eel tutvusid Tallinna delegatsiooni esindajad abilinnapea Vadim Belobrovtsev ning kultuuri- ja spordiameti juhataja asetäitja Aivo Normak ka Brüsseli linna spordikorraldusega. Brüsseli spordi ja kliima valdkonda kureeriv abilinnapea Benoit Hellings andis ülevaate Brüsseli spordivaldkonna tegevustest, plaanidest ja väljakutsetest. Ühiselt tõdeti, et praegune energiakriis on esitanud väljakutse kõigile spordivaldkonna teenusepakkujatele ning ühtlasi arutati, kuidas üha kasvava elanikkonna juures tagada sportimisvõimalused võimalikult paljudele soovijatele.