EADSE avas vihjete kogumiseks uue Spordivalvuri lehe

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus
Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus

Eetilise ja ausa spordi eest seisev Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) avas oma veebis lehekülje “Spordivalvur”, kus inimesed saavad spordis kehtestatud reeglite rikkumise kohta turvalises keskkonnas EADSEle vihjeid anda.

EADSE juhtivuurija Remo Perli sõnul on EADSE vihjeid kogunud ka varem, kuid selle korraldus oli ajale jalgu jäänud. “Viimased aastad on näidanud, et spordieetikast kinnipidamise kontrollimine on üha prioriteetsem. Sellest ajendatuna reformisime oma töökorraldust ja lõime eraldi lehe nimega spordivalvur.eadse.ee. Seal on EADSE neli põhilist töösuunda eraldi välja toodud ning inimesel on võimalik oma infot selgelt ja turvaliselt meiega jagada,” rääkis Perli.

EADSE kodulehel on võimalus registreerida turvalise sõnumiteenuse kasutajaks, kus suhtlus Spordivalvuriga käib anonüümse turvakoodi abil. “Loodetavasti julgustab see inimesi oma tähelepanekutest aktiivsemalt teada andma. Meie eesmärk on avardada inimeste silmaringi ja selgitada, et ainult ühiselt saame seista ausa ja turvalise spordi eest. 

“Spordivalvuri tunnusloomaks valisime ilvese, kellele on omane hea nägemine ja suurepärane kuulmine,” rääkis Perli toonitades, et just need omadused on olemas ka tähelepanelikul treeneril, lapsevanemal, sportlasel või mõnel teisel kodanikul, kes hindab ausat ja eetilist sporti. “Ootame kõigi vihjeid, sest iga teavitus võib olla hindamatu väärtusega ja päästa inimesi olukordadest, kus nad vabatahtlikult viibida ei sooviks,” pani juhtivuurija kõigile südamele.

EADSE ootab infot aadressil spordivalvur.eadse.ee nii dopingujuhtumitest, väärkohtlemisest spordis, spordivõistlustega manipuleerimisest ning spordivõistluste ohutusega seonduvatest probleemidest. Kõikide vihjete sisu käsitletakse äärmiselt konfidentsiaalselt.

Kuhu pöörduda, kui märkad midagi kahtlast?

EADSE kodulehelt leiad Spordivalvuri teavituskeskkonna spordivalvur.eadse.ee

Remo Perli, EADSE juhtivuurija, [email protected]

Kalle Roos, EADSE spordivõistlustega manipuleerimise ennetustegevuse koordinaator, [email protected]

Ilona Kivisik, EADSE sporditurvalisuse koordinaator (väärkohtlemine), [email protected] 

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse eesmärk on edendada Eestis diskrimineerimisvaba, eetilist ning ausat sporti. Sihtasutus koostab reegleid ja juhiseid, tõstes spordis osalejate teadlikkust läbi koolituste ja nõustamise ning teostades kontrolli ja järelevalvet. Organisatsiooni tegevus on suunatud sportlastele, spordi tugipersonalile ja spordiorganisatsioonidele.