Põhjamaade, Baltimaade ja Poola korvpalliliitude ühisavaldus

Ukraina lipp
Ukraina lipp — FOTO: Scanpix

Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu rikub ja ohustab jõhkralt nii Euroopa kui ka rahvusvahelist julgeolekut ja stabiilsust.

Jätkuks varasemalt väljendatud seisukohale Põhjamaade, Baltimaade ja Poola korvpalliliitude poolt, soovime me taas kord kinnitada oma ühtset ja vankumatut arvamust, mis puutub Venemaa või Valgevene ametnike, mängijate ja esindajate osalusse korvpallikogukonna sündmustel – sealhulgas juhtimisküsimusi puudutavatel sündmustel – Euroopa ja maailma tasandil. Kahjuks pole me seni saanud FIBA-lt vastust meie eelmise selleteemalise arvamusavalduse kohta, mis on ülimalt pettumustavalmistav ja vastuvõetamatu. 

Teiseks palume arvesse võtta, et praeguste olude tõttu on mitmed riigid kas juba vastu võtnud või valmistuvad vastu võtma mitmeid seadusi ja regulatsioone, mille sisuks on piirata spordiliitude võimalusi saada riiklikku toetust korvpalli arengutegevuste tarbeks, kui need organisatsioonid teevad koostööd või osalevad samadel üritustel Venemaa või Valgevenega. 

Seetõttu on Põhjamaade, Balti riikide ja Poola osalemine FIBA programmides või struktuurides pea et võimatu, kuniks neis osalevad esindajad Venemaalt või Valgevenest. Seesugune koostöö ohustab märkimisväärselt riiklikke eelarveressursside saamist, mis on spordiliitudele eluliselt oluline rahaline ressurss ning mõjutab meie riikides otseselt korvpalli arengut. 

Võttes arvesse eeltoodut, kordame me oma ühisavaldust: kuniks Ukrainas on sõda, taanduvad Põhja- ja Baltimaade korvpalliliidud ja Poola Korvpalliliit osalusest FIBA Wilead’i programmis ning ei esita edaspidi osalejaid ühtegi FIBA programmi, kuni Venemaa ja Valgevene esindajad programmides osalevad.

Kui FIBA ühtegi mõjusat toetustegevust ette ei võta, on läbinisti selge, et kõik eelmainitud rahvuslikud korvpalliliidud kaaluvad oma esitatud kandidaatide taandamist kõigist FIBA komisjonidest, struktuuridest ja programmidest. 

Taani Korvpalliliit, president Mads Young Christensen

Eesti Korvpalliliit, president Priit Sarapuu

Soome Korvpalliliit, president Timo Elo

Islandi Korvpalliliit, president Hannes Jónsson

Läti Korvpalliliit, president Raimonds Vējonis

Leedu Korvpalli Föderatsioon, president Vydas Gedvilas

Norra Korvpalli Föderatsioon, president Jan Hendrik Parmann

Poola Korvpalli Föderatsioon, president Radoslaw Piesiewicz

Rootsi Korvpalli Föderatsioon, president Susanne Jidesten