Keila KK tegevjuht Tarmo Hein: Toetusrahad ei oleks tohtinud liikuda peatreeneri kontrolli all olevasse MTÜsse

Tarmo Hein
Tarmo Hein — FOTO: Kuvatõmmis videost (sport.err.ee)

Keila Korvpallikooli tegevjuht Tarmo Hein annab põhjaliku ülevaate eilsele skandaalile, kus vallandati esindusmeeskonna peatreener Peep Pahv.

Avaldame Tarmo Heina (Keila KK Facebooki leheküljel ilmunud) avalduse täispikkuses:

Hea Keila korvpallikogukonna liige!

Eile meedias toimunu, seoses peatreener Peep Pahvi töölepingu ülesütlemisega, on mõjunud emotsionaalselt kõigile osapooltele, kuid kinnitan teile, et tegemist ei ole emotsioonide põhjal tehtud otsusega. Keila Korvpallikool on ametlik spordikool, millele kehtivad kõik nii riiklikult kui ka kohalikul tasemel kehtestatud regulatsioonid ja millel on kohustused ja vastutus nii seaduse, sponsorite kui kogukonna ees.

Eilsetes uudistes suurt kõlapinda leidnud peatreeneri töölepingu lõpetamises kaasa rääkinud osapoolte hinnangutes kõlas mitmeid emotsioone, kuid meil tuleb organisatsioonina tugineda faktidele. Väited, et lepingu lõpetamise taga võis olla soov saada endale peatreeneri toetajad, tegemist on kadedusega või et korvpallikooli enda rahaasjad pole korras, on fookuse kõrvalejuhtimine oluliselt rikkumiselt. Meedias toimuv ei ole meile üllatuseks – tegemist on elupõlise meediatöötajaga, kes teab, millistele nuppudele vajutada. Samuti on meedias ringlemas anonüümne toetuskiri peatreenerile, kuid sarnaseid “usume”-kampaaniad on spordis varemgi olnud.

Kuid esitatud väidete ja toetuskirja puhul on tegemist fookuse kõrvalejuhtimisega olukorra tõsiduselt ja toime pandud rikkumiselt.

Peatreeneri töölepingu lõpetamise aluseks on usalduse kaotus seoses sponsorrahade suunamisega MTÜsse, mille kasusaaja on peatreener ise.
Nii eetiliselt kui ka juriidiliselt on vale, isegi kuritahtlik esitada arveid Keila Basket kaudu sponsorettevõtetele, kes saavad reklaamiväljundi esindusmeeskonna, ehk Korvpallikooli kaudu. Keila Basketil puudub igasugune volitus reklaami vahendamiseks.

Toetusrahad ei oleks tohtinud liikuda peatreeneri kontrolli all olevasse MTÜsse. Ühelgi spordimeeskonnal ei ole praktikat, et esmalt võtab treener toetajate rahad enda kätte – keegi ei tea, kas ja kui palju sealt meeskonnale edasi tuleb. Kui treener toob meeskonnale toetajaid, siis saab seda teha läbi korvpallikooli, esindusmeeskonna jaoks eraldi loodud arvelduskonto kaudu. Nii kaitseme toetajate huve. Kui on soov oma panust eraldi välja tuua, siis selleks saab ka Excelis tabelit pidada.

Eilne uudis ei ole peatreenerile kindlasti ootamatu, oleme vale käitumist välja toonud korduvalt kirjavahetuses ning töölepingu ülesütlemine oli Peep Pahviga jutuks juba selle nädala kolmapäeval. Lisaks on Pahv ka ise meedias välja toonud, et eriarvamused said alguse juba varem. Paraku jätab ta märkimata kevadiste eriarvamuste tegelikud põhjused.

Otsustasime kevadel Keila Basketiga koostöölepingut mitte pikendada, sest meie jaoks on oluline, et Keila tippkorvpall tugineks professionaalsel ja jätkusuutlikul alusel ning selle üks oluline osa on peatreeneri ametikoha lahti sidumine meeskonnajuhi ametikohast. Peep Pahvi soov esindusmeeskonna majandamist jätkata Keila Basketi all kannab ärilist eesmärki, kuna see oleks loonud olukorra, kus peatreener istub nö kolmel toolil: peatreener, meeskonna juht ja peamine kasusaaja – kasutades selleks Keila Korvpallikooli brändi ja vahendeid. See loob olukorra, kus peatreener ise on enda tööandja ja välistab võimaluse sportlike eesmärkide saavutamiseks peatreenerit vahetada. Lisaks sooviti Keila Basketi alt tegeleda tegevustega, mis ei ole seotud esindusmeeskonnaga. See on korruptiivse varjundiga tegevus, mis ei lähe kokku 13 aasta jooksul ehitatud Keila Korvpallikooli väärtustega.

Toon välja olulised punktid, mis on korvpallikooli poolt olnud lepingu lõpetamise aluseks:

– Selline tegevus ei ole läbipaistev ega eetiline, et esindusmeeskonna peatreener taotleb toetusrahad MTÜ-sse, mille kasusaaja on peatreener ise.

– Puudub ülevaade toetajatest, toetussummadest ning kindlus rahade laekumise osas meeskonna eelarvesse, kuna selleks pole mingit kokkulepet.

– Selline tegevus on sponsorite eksitamine: sponsorite pretensioonide korral, näiteks reklaami osas, ei ole Keila Basketil ei kohustust, vastutust ega võimalusi valedel alustel antud lubaduste täitmiseks.

– Sellist praktikat ei ole Eesti klubides. Peatreenerite kaudu tulevad ja on alati tulnud sponsorid, kuid arved väljastab alati meeskonna majandustegevuse eest vastutav organisatsioon.

– Peatreeneril oli tööleping korvpallikooliga, mis andis võimalused ka toetajate leidmiseks. Esindusmeeskonna majandamiseks on loodud ka eraldi arvelduskonto, et hoida lahus noortetöö ja esindusmeeskonna vahendid – kõik võimalused korrektseks asjaajamiseks olid olemas.

– Keila Basket ei saa esindada Keila Korvpallikooli esindusmeeskonda toetajatega suhtlemisel või reklaamivahendusteenuse pakkumisel – selleks puudub nii suusõnaline kui ka kirjalik kokkulepe.

– Keila Basket reklaamib ennast, kui korvpalliklubi – meistriliiga naiskond, kuid toetuseid küsib väidetavalt korvpallikooli esindusmeeskonnale.

– Keila Basket on kasutanud korvpallikooli brändingut, kogukonda ja esindusmeeskonda toetajate leidmisel ning atraktiivsuse tõstmisel, kuigi Keila Basketil puudub selleks igasugune volitus.

Korvpallikooli jaoks on alati olnud oluline ehitada ühtset süsteemi, kus olulisel kohal on kõik korvpallikooli tublid treenerid ja meeskonnaliikmed, kes on andnud oma panuse tugeva noortesüsteemi loomisel kuni meistriliigani välja.

Kõrgel tasemel sporti ei saa teha ilma heade toetajateta ja on ülioluline, et toetajate rahade liikumine ja kasutamine oleks selgelt arusaadav ning korrektselt dokumenteeritud. Meie poole on pöördunud sponsorid, kes on toetusrahad kandnud Keila Basketi kontole ja on avaldanud soovi ning toetust jätkata Keila esindusmeeskonna sponsoreerimist korvpallikooli kaudu. Olen tänulik sellel keerulisel hetkel sponsoritele toetuse ning mõistva suhtumise eest, et asjaajamine spordis peab olema läbipaistev.

Praegu avalikuks tulnud tegevus garanteerib avalikkuse huvi tõttu vähemalt toetajatele makstud summade tagastamise.
Samuti tänan siiralt kõiki kogukonnaliikmeid, kes on korvpallikoolile oma toetusavaldused saatnud.

Kinnitan, et kõik hooajaks tehtud plaanid kehtivad, läheme plaanipäraselt edasi kõikide treeningute ja mängudega. Räägime läbi olemasolevate toetajatega ja leiame lahendused täiendavate eelarvevahendite leidmiseks.

Kogukonna ja heade sponsorite toel on tippkorvpall Keilasse tulnud selleks, et jääda!

Lugupidamisega
Tarmo Hein
Keila Korvpallikool
Tegevjuht