Tänasest leevenevad COVID piirangud sporditegevusele

Vabariigi Valitsus kaotab alates tänasest 15.03.2022 COVIDi tõendi kontrollimise nõude ja kellaaja piirangu, kuna kümne päeva keskmine raskeloomulise COVID-19 tõttu haiglaravi vajavate uute patsientide arv vähenes eile alla 25.

Sporditegevusele kehtima jäävad peamised piirangud:

avalikus siseruumis tuleb jätkuvalt kanda kaitsemaski, v.a kui tegevuse iseloom seda ei võimalda (nt sportimise ajal)
järgida tuleb hajutatuse nõuet, hajutatuse nõudeid tuleb edasi järgida ka õues toimuvates korraldatud tegevustes
tagada tuleb desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine
sisetingimustes kehtib endiselt 1000 inimese ja välistingimustes 2000 inimese piirang
Arutelu COVIDi teiste kontrollimeetmete üle jätkavad valitsuse liikmed veel sel nädalal.

Täielik kehtivate piirangute loetelu on leitav SIIT.