Mehis Viru endine õpilane süüdistas treenerit seksuaalses ja vaimses ahistamises

Mehis Viru
Mehis Viru — FOTO: Kuvatõmmis (Eesti Kergejõustiku Liit)

Eile, 15. veebruaril võttis Eesti Kergejõustikuliidu juhatus vastu otsuse määrata kergejõustikutreener Mehis Virule kergejõustikus tähtajatu tegutsemiskeeld.

EKJL-i distsiplinaarkomisjoni otsus kirjeldab Mehis Virule esitatud süüdistusi.

2022. aasta augustis laekus Eesti Kergejõustikuliidule (edaspidi EKJL) neli kirjalikku
avaldust, milles juhiti tähelepanu Tartu Spordiseltsis Kalev treenerina töötava Mehis Viru treenerile sobimatule, ebaeetilisele ja alaealise sportlase väärkohtlemisele viitavale käitumisele oma treenitava alaealise kõrgushüppaja Karmen Bruusi (sündinud 24.01.2005) suhtes U20 vanuseklassi kergejõustiku maailmameistrivõistlustel (01.-06.08.2022) Calis, Colombias.

Nimetatud avaldused esitasid: Targo Lusti (25.08.2022, Calis osalenud sportlase isa), Dmitrijs Miļkevičs (25.08.2022, Calis viibinud Läti delegatsiooni juht), ühise avalduse Tõnu Kaukis, Heiko Väät ja Andrei Nazarov, (26.08.2022, osalesid Calis Eesti delegatsioonis treeneritena) ning Ulvi Ljadov (31.08.2022, Calis osalenud sportlase vanaema, viibis Calis koos Eesti delegatsiooniga).

2. Kuna avaldused sisaldasid viiteid treenerile sobimatu, ebaeetilise ning häid käitumisnorme ja tavasid eirava käitumisele ning Treeneri eetikakoodeksi võimalike rikkumiste kohta, algatas EKJL 29.08.2022 treener Mehis Viru suhtes distsiplinaarmenetluse (edaspidi menetlus).

Menetlustoimingute läbiviimiseks palus EKJL kaasabi (juhatuse koosoleku
protokoll 05.09.2022, lk 9) Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuselt (edaspidi
EADSE), millest tulenevalt viis menetlustoimingud läbi EADSE juhtivuurija Remo Perli
(edaspidi menetleja). Tulenevalt Targo Lusti pöördumises sisalduvast väitest, et
vanemate sportlaste informatsiooni kohaselt ei ole kirjeldatud käitumismuster Mehis Viru puhul esmakordne, vaid on kestnud juba aastaid, koguti menetluse käigus materjale ka varasemate perioodide (2005-2022) kohta.

10. Endine sportlane A väidab oma kirjas sõnaselgelt, et Mehis Viru käitumine tema
treenimisel aastaid tagasi väljus oluliselt treeneritöö piiridest ja mõjus talle ahistavalt. Vaimse ahistamise näitena toob A esile, et M. Virul oli kombeks ahistada teda vaimselt selliselt, et keeldus mõne aja temaga suhtlemast ja pisendas sellega sportlase enesehinnangut ja -väärikust. A väidab, et M. Viru seksuaalse alatooniga käitumine tema suhtes oli sage ja ahistav (näitena toob A tema pideva jälgimise, käest kinni võtmise koos seksuaalse alatooniga märkusega, M. Viru poolt A-le kingituste tegemine). Kingituste saamist oma treenerilt M. Virult peab oma kirjas veidraks ka B. A ja B mõlemad tundsid ahistavana M. Viru kommet nendega autos pikalt vestelda (A väiteil mõnikord üle 30 minuti).

11. Korduvat kohatut ja seksuaalset puudutamist, ahistamist õpilasega suhtlemisest
hoidumisega, kingituste tegemist M. Viru poolt väidab C. Samuti väidab C, et M. Viru
on talle saatnud kohatuid seksuaalse sisuga sõnumeid. C väiteil oli ta korduvalt
M. Viruga seksuaalvahekorras. Distsiplinaarkomisjon on seisukohal, et M. Viru on C-d
ahistanud seksuaalselt ja vaimselt, on ära kasutanud oma treeneri mõjuvõimu ning
sellisena on M. Viru ja C suhe väljunud treeneritöö piiridest ja oli C-le ahistav.

EKJL-i distsiplinaarkomisjoni täispikka otsust saab lugeda SIIT